середа, 22 листопада 2023 р.

Патріотичне виховання – важлива форма роботи в ЗДО

 Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм.

Патріотизм (грец. paths — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу.

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.


Виховання любові до Батьківщини, до своєї Вітчизни – завдання надзвичайно складне, особливо коли мова йде про дітей дошкільного віку. Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

До основних завдань патріотичного виховання старших дошкільнят належать:

ü формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);

ü формування духовно-моральних взаємин;

ü формування любові до культурного спадку свого народу;

ü виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

ü почуття власної гідності як представників свого народу;

ü толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Висновки про рівень сформованості у дітей громадянсько – патріотичних почуттів можна зробити, з’ясувавши ставлення дітей до суспільних подій та явищ і мотиви виконання ними суспільно корисних справ.

Показником у ставленні до суспільних подій і явищ можуть бути їхні відповіді на запитання вихователя:

1. Як тирозумієшвислів «твій рідний дім»?

2. За що ти любиш свій дім, батьків і пишаєшся ними?

3. Як називається місто в якому ти живеш?

4. Розкажіть, як трудяться люди нашого міста, що вони роблять?

5. Які великі будови в нашій країні ти знаєш?

6. Як називається наша Батьківщина?

7. Як називається столиця нашої Батьківщини?

8. За що всі українські люди нашої держави люблять місто Київ?

Вихователь повинен пам’ятати, що в кожній віковій групі всі завдання патріотичного виховання вирішуються одночасно і поєднуються з різноманітною дитячою діяльністю. Успіх патріотичного виховання залежить від правильної організації всього навчально-виховного процесу в дошкільному закладі.

Всі учасники педагогічного процесу (батьки, вихователі, держава, суспільство) прагнуть виховати в дитині найважливіші людські чесноти, закласти основи моральності, прагнення до краси та творчості. Мета дошкільного виховання полягає у тому, щоб сформувати національно свідомого громадянина, патріота Батьківщини, тобто людину, якій притаманні особистісні якості й риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Людину, яка гідно представлятиме свою державу у всесвітній спільноті.

Немає коментарів:

Дописати коментар